Voor alle Oeletoeters en alle andere carnavalsvierders hier alvast de data waarop de Prins der Oeletoeters met de trein in Sneek aankomt en dus de data waarop het Carnaval in Drabbelterp start. Carnaval is altijd 7 weken vóór Pasen en Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart.

 • 2017: 25 - 28 februari
 • 2018: 10 - 13 februari
 • 2019: 2 - 5 maart
 • 2020: 22 - 25 februari
 • 2021: 13 - 16 februari
 • 2022: 26 februari - 1 maart

In veel landen komt eenmaal per jaar de ´Carnavalsgeest´ boven. De festiviteiten duren gewoonlijk van zaterdag tot de dinsdag voor Aswoensdag, de eerste dag van de Grote Vasten. In de Verenigde Staen is de populairste carnavalsviering die in New Orleans, die bekend staat als Mardi Gras. (Frans voor ´Vette Dinsdag´ aangezien volgens het gebruik al het vet in huis werd opgemaakt voordat de Grote Vasten begon).

Carnaval is ook een traditionele viering in veel Europese en Zuid-Amerikaanse steden: Parijs, Nice, Rome, Venetië, München, Keulen, Mainz, Rio de Janeiro, Buenos Aires, om er maar een paar te noemen. Volgens de kenners wordt het carnaval in Rio de Janeiro als het meest opwindend beschouwd.

Carnaval: het feest is ... waarschijnlijk een vermenging van een Romeins lente- en een Germaans offerfeest. De oorsprong kan worden gezocht in godsdienstige gebruiken in de oudheid. Het masker werd daarbij gebruikt als middel om de boze geesten te verjagen. Echter, niemand is zeker van de oorsprong. Het woord ´carnaval´ komt waarschijnlijk van het Middeleeuws-Latijnse carnem levare of carnelevarium. Dit betekent het wegnemen of verwijderen van vlees.

Bron: de Leutebroyers

Wekelijks schrijft oud-KRO-programmamaker Frans Tervoort over bijzondere plekken in Nederland waar Roomse tradities de secularisatie lijken te overleven. Deze keer: het verbond tussen de Katholieke Kerk en carnaval, beneden én boven de rivieren.

Met geloof verbonden
Devoot stapten de oud-prinsen van de Maastrichtse carnavalsvereniging De Tempeleers deze zomer mee in de processie van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Misschien vreemd voor een buitenstaander, maar zelf vinden ze het heel normaal. Een van hen, in het dagelijks leven commissaris van politie, gaf me na afloop als toelichting: “Wij willen laten zien dat carnaval niet alleen plezier maken is, maar ook nadenken over het leven en daar hoort ook religie bij. Vanuit de traditie is het feest van carnaval, voorafgaand aan de vasten onlosmakelijk met het geloof verbonden. Daarom ga je als oud stadsprins graag met zo’n processie mee”. Woorden, die me uit het hart zijn gegrepen. Ik zou er aan toe willen voegen: feestvieren is evenzeer een uiting van geloven als bidden, bezinning en maatschappelijk handelen.Carnavalsmissen
De band tussen kerk en carnaval is er altijd wel geweest, maar vaak niet zonder problemen. De clerus was vroeger vooral beducht voor uitspattingen van allerlei aard. Die verhouding tussen carnaval en de kerk is langzaam beter geworden. In de jaren zestig organiseerden parochies in het zuiden de eerste carnavalsmissen. Voorop liep Den Bosch waar al vele tientallen jaren op de zondagochtend voordat het feest losbarst de Sint-Jan bomvol zit met carnavalsvierders. Inmiddels wordt in het zuiden en oosten van het land in vrijwel iedere parochie wel een carnavalsmis gehouden, waarbij prinsen en raden van elf aanwezig zijn, vaak in het dialect het epistel lezen en de voorbeden verzorgen. In Noord-Limburg kent men als variant de populaire boerenbruiloftmis, waarin mensen zo veel mogelijk gekleed in ouderwetse trouwpakken en zwarte jurken de overigens zeer carnavaleske viering bijwonen. Ik kan me trouwens nog herinneren dat de KRO-televisie al in de jaren tachtig een carnavalsmis uitzond vanuit de Sint-Josephkerk in Utrecht. Iets bijzonders voor die tijd in het westen van het land.

Boven de rivieren
De kerk heeft in meer plaatsen boven de rivieren een stimulerende rol gespeeld bij de opkomst van het carnaval. Het waren vooral de naar het noorden 'geëmigreerde' Brabanders en Limburgers, die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw het initiatief namen om het carnaval in te voeren. Zoals in de Amsterdamse wijk Osdorp waar in 1971 de uit het zuiden afkomstige collectanten van de Pauluskerk de carnavalsvereniging De Osseknarren oprichtten. Hun eerste carnavalsfeest vierden ze zelfs in het voorportaal van hun parochiekerk. Er kwamen meer carnavalsverenigingen en zelfs optochten in grote steden als Amsterdam en Utrecht. Daar is niet veel meer van over. De verenigingen zijn inmiddels ter ziele of leiden een noodlijdend bestaan. Het past kennelijk toch niet bij de cultuur van boven de grote rivieren, behalve dan in katholieke gedeelten van Twente en de Achterhoek en merkwaardig: ook nog in enkele plaatsen in Friesland en Groningen.

Kapelaan Beijk
Vooral de traditionele carnavalsverenigingen in het zuiden hechten aan de band met de plaatselijke kerk. De Heerlense carnavalsverening De Winkbülle heeft zelfs officieel een geestelijk adviseur in haar bestuur opgenomen. Kapelaan Beijck, zelf afkomstig uit de Bollenstreek in Zuid-Holland, voelde de sfeer in het zuiden al snel aan. Hij weet de carnavallisten ook in grote getale de kerk in te krijgen rond de elfde van de elfde, het begin van het carnavalsseizoen. Hierbij worden ook de overleden leden van de carnavalsvereniging herdacht. “Wat mensen vieren in hun leven, moet je ook kerkelijk vieren”, is zijn motto. De carnavalsvereniging is vervolgens ook massaal present op Aswoensdag voor het askruisje. Maar daarover volgende week. Eerst duik ik onder in dit feest, waarin een stukje hemel op aarde komt.

Bron: www.rkk.nl, foto's: Mieke Lamers

Vanaf begin november 2006 worden op deze plaats foto´s getoond die nog nooit eerder zijn gepubliceerd. Foto´s uit de archieven van verschillende oud-prinsen, die vooral het carnavalsjaar tonen zoals het was toen deze Vorsten Prins van de Oeletoeters waren. Voor elke Prins is plaats voor elluf foto´s. De verzameling foto´s zal langzaam maar zeker verder worden opgebouwd. Vele Vorsten hebben reeds hun medewerking toegezegd en zijn hun fotoalbums aan het doorzoeken. Regelmatig worden nieuwe foto´s geplaatst. Het belooft een kostelijke collectie te worden die niemand mag missen. Klik de naam aan van een Vorst om de foto´s te bekijken.

Natuurlijk opent Vorst Peer deze fotogalerij. Vijf keer Prins der Oeletoeters en dat weergeven in slechts elluf foto´s, dat kan bijna niet. We proberen het toch. De eerste foto toont Prins Peer in De Wigledam waar hij het eerste openingswoord richt tot de Oeletoeters op de allereerste carnavalsavond van CV De Oeletoeters.

De Prins met de allereerste Hofhouding.

De Prins in 1986 met Sekondanten en de allereerste Hofdame.

Vorst Peer en Martha

In de krant stond aangekondigd: `De Prins komt met de helicopter`.....

Alweer de allerlaatste foto met een welgemeende groet van Vorst Peer aan alle carnavalsvierders in Drabbelterp en daarbuiten.

Van Vorst Oele ontvingen wij 11 fraaie foto´s. Vorst Oele behoort vanaf de oprichting van De Oeletoeters tot één van de steunpilaren van de vereniging.

Aankomst van de Prins met zijn Secondanten Henk en Evert.

Toespraak van Prins Oele de Eerste ten overstaan van alle Oeletoeters en Oeletoeterinnekes...

Na de toespraak kan er gefeest en.....

.... gekust worden !

Prins Oele de Eerste bezoekt gedurende zijn regeerperiode vele bejaardenhuizen, ziekenhuizen en gehandicapten.

De Secondanten worden te pakken genomen in de kookpot, maar Prins Oele verovert zijn favoriete plekje....tussen de fraaie Hawai Girls.

Prins Oele de Eerste voorop, achter hem de Raad van Elf. Of zijn het hier hier tien ? Op de onderste foto het drietal dat het helemaal maakte in 1977.

Terug naar meer dan 40 jaar Vorsten in beeld

Ook van Vorst Adrianus ontvingen wij foto´s uit zijn regeerperiode. Hij was na Prins Peer en Prins Oele de derde Prins van de Oeletoeters en regeerde over Drabbelterp tijdens het Carnaval 1978. In het Oeletoeter-fotoarchief vonden we ook nog enkele foto´s uit die tijd, die we hier ook plaatsen. Allereerst enkele foto´s van de opkomst van Prins Adrianus en zijn Secondanten.

Natuurlijk ontmoette Prins Adrianus in zijn carnavalsjaar vele andere carnavalsgasten... en die wilden allemaal met hem (en zijn Secondanten) op de foto.

Gelukkig kon ook Prins Adrianus het Eerstgeboorterecht op de ellufde van de ellufde uitreiken. En dat nog wel in zijn eigen vertrouwde omgeving.

Ook Ciska Peters kwam langs bij De Oeletoeters. Vanzelfsprekend werd zij opgenomen in de Huishouding van Prins Adrianus de Eerste.

Boven: Vorst Adrianus samen met Vorst Henk, Grootvorst Oele en Vorst Peer op de foto tijdens het carnavalsfeest in Amicitia aan de Leeuwenburg in Sneek. Onder: alweer de laatste foto: Prins Adrianus met zijn scepter.

 • Terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
 • Terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

Van alle Prinsen die De Oeletoeters in de loop der jaren hebben gehad is Vorst Edward wellicht de bekendste. Behalve Prins, was hij ook vele jaren voorzitter van de vereniging en nu is hij voorzitter van de Jubileumcommissie. Vorst Edward was, is en blijft de [pagelink]Hist3,stuwende kracht,[/pagelink] van de vereniging. Daarom hebben we behalve foto´s uit zijn regeerperiode ook enkele foto´s uit andere jaren geplaatst. Foto´s die deze Vorst zo treffend neerzetten.

Prins Edward de Eerste en Secondant Henk Liewes tijdens hun opkomst. De Prins ontvangt de Prinsenstaf uit handen van Cees Hordijk.

De dagen daarna volgen vele Portretuitreikingen. Hier in de Jeugdherberg De Wigledam aan de familie Lok.

Carnavalsweekend 1979. Oeletoeters en Oeletoeterinnekes staan gespannen te wachten op de dingen die gebeuren gaan. Om 11.11 uur komt de extra trein met Vorst Edward en gevolg aan.

Aankomst dan van de Prins met de Prinselijke Trein op het Centraal Station van Sneek. Het Carnaval in Sneek kan nu echt losbarsten.

Vervolgens naar het stadhuis van Sneek, waar burgemeester van Haersma Buma hem zal ontvangen in de grote raadzaal en waar geklonken zal worden op een succesvol verloop van het Carnaval 1979.

Foto onder: de ontvangst ten stadhuize.

De Prinsenwagen met Prins Edward en zijn Secondant tijdens de grote Carnavalsoptocht door Drabbelterp (Sneek).

Vorst Edward even op een ander moment. Het team van Farce Majeure kwam langs in Sneek. Voor voorname gasten heeft Vorst Edward altijd een fraaie oorkonde bij de hand.

Ook op het sportieve vlak staat de Prins zijn mannetje. Hoewel, zat ie er nou in of niet ? Scheidsrechters in Sneek bakkeleien er nu nog over.

Bezoek van Vorst Edward aan de Commissaris van de Koningin in de Provincie Fryslân, de heer mr. Hedzer Rijpstra. Uiteraard ook voor hem een fraai geschenk, waarop het wapen van De Oeletoeters niet ontbrak.

Vorst Edward zoals vele Snekers hem kennen. Voorop in de Carnavalsoptocht om alles in goede banen te leiden. (Achter zijn sportwagen Advendo).

Staatsieportret van Prins Edward de Eerste en zijn Secondant Henk.

Vorst Edward voor de foto´s van de andere Vorsten. Een welgemeend alaaf aan alle mensen die het carnaval een warm hart toe dragen.

 • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
 • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]
 • Vorst Sikko was in 1980 Prins der Oeletoeters. Een groot aantal koks begeleidde hem bij zijn entree als nieuwe Prins.

  Direct na zijn opkomst werd Prins Sikko den Eerste in zijn officiële tenue gestoken door Eddy Mensink en Cees Hordijk.

  Ceremoniemeester en secondant Hotse van Bekkem declameerde daarop de elluf regeringspunten van de jongbakken Prins.

  Daarna konden alle activiteiten van de Prins starten. Hieronder een foto van de uitreiking van het Eerstgeboorterecht op de ellufde van de ellufde.

  Prins Sikko de Eerste bij de al wat oudere carnavalsvierders (foto boven) en de Prins in boerenkiel op het Carnavalsfeest in Amicitia (foto onder).

  ..en de Prins dansend tijdens het Carnavalsfeest voor gehandicapten.

  Vele onderscheidingen werden uitgereikt....

  Altijd een gezellig feest....

  Dit team van Prins en Sekondanten maakte haar verwachtingen waar in het carnavalsseizoen 1979-1980.

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  Groot was de verrassing in de foyer van Amicitia toen Rinus Knüvers tijdens het Prinsenbal in november 1980 tevoorschijn kwam als nieuwe Prins der Oeletoeters. Hij was de man die het carnavalsseizoen 1980-1981 door het leven zou gaan als Prins Marinus den Eerste. Met zijn Secondant en twee charmante Hofdames kwam hij uit een enorme diepvrieskist. Cees Hordijk gaf hem daarna onmiddellijk de scepter waarmee Prins Marinus I een seizoen lang zou zwaaien.

  De foto boven en onder zijn gemaakt in de grote Raadszaal van het stadhuis in Sneek tijdens de ontvangst van de Prins en zijn gevolg door de burgemeester van Sneek de heer Van Haersma Buma.

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  Vorst Gerard, de opa van de Jubileumprins Prins Richard de Eerste was eerder Prins in 1982. Van Louis Poiesz ontvingen wij enkele bijzonder fraaie foto´s uit dat jaar.

  Opkomst van Prins Gerard den Eerste in 1981.

  Staatsieportret van Prins Gerard den Eerste

  Prins Gerard den Eerste presenteert zich met zijn Secondanten Cees Poiesz en Anton Smit.

  Prins Gerard wordt ontvangen door de burgemeester in het stadhuis.

  Prins Gerard in De Oeletoeter-jeep in 1982.

  Onderscheidingen voor deze Vorst waren er genoeg.......

  Een kleurrijke Prins ...

  Prins Gerard op bezoek bij voetbalvereniging WZS.

  Tot slot Prins Gerard met zijn sekondanten samen met hun partners.

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  Het fraaie fotoboek van Vorst Kees biedt tal van mooie kiekjes uit het Carnavalsjaar 1984. Een belangrijk jaar voor De Oeletoeters want toen vierden zij hun eerste Jubileum (1x11). Een jaar waarin Vorst Kees Prins der Oeletoeters mocht zijn. En dat de Hoogheid dat hoge ambt met verve vervulde blijkt wel uit onderstaande foto´s.

  De opkomst van Prins Kees den Eerste hier nog vermomd als lid van het Advendo-korps.

  En daar is dan de nieuwe Prins voor het carnavalsjaar 1983-1984, samen met zijn Secondant en Hofdame.

  Direct al veel belangstelling van de Pers. Hier een interview met Herman Emmink.

  Prins Kees met zijn egaa, Sekondant en Hofdame op weg naar het stadhuis van Sneek voor de ontvangst door het gemeentebestuur van Sneek.

  Een paar minuten later in het stadhuis van Sneek, waar Prins Kees als eerste Prins van Drabbelterp de Stadssleutels in ontvangst mocht nemen van burgemeester Van Haersma Buma. Een kroon op het jubileumjaar van De Oeletoeters.

  In het jubileumjaar werd natuurlijk uitgebreid feestgevierd. Op de foto Hans Wiegel, de Commissaris van de Koningin van de provincie Fryslân, en zijn vrouw als Eregasten op onze Jubileumavond in 1984.

  Hier ontmoet Prins Kees den Eerste Anita Meijer tijdens de zelfde grote Jubileumviering in de Veemarkthallen van Sneek. Uiteraard werd ook zij opgenomen in de Huishouding van de Prins. Ook de bekende Friese schaatskampioene, onze eigen Atje Keulen-Deelstra, was van de partij en ontving een bijzondere Oeletoeters-onderscheiding (foto onder).

  Polonaise en dansen in een wat aangepast tempo, maar niet minder genietend.

  Prins Kees met zijn Gevolg in de grote Carnavalsoptocht, die op dat moment door Drabbelterp rijdt. Op het Hoogend en met hetzelfde uitzicht op de beroemde Waterpoort dat de Vorst nu, vanuit zijn woonhuis, ook heeft....

  Het jubilerende Oeletoeters-drietal dat het feest in 1984 maakte.

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  In november 1984 verschijnt Prins Hilbert de Eerste uit het sop. Samen met zijn Secondant Klaas Nobel en zijn Hofdame Willy Silvius gaat hij Sneek tijdens het Carnaval 1985 op zijn kop zetten.

  De Prins komt met zijn Gevolg aan in de Marktstraat voor een ontvangst in het stadhuis. De Prins arriveert met de Magirusladder van de Sneker brandweer, omdat hij kort daarvoor met deze ladder is gered uit de Sneker Waterpoort.

  Vervolgens wordt de Prins welkom geheten in de historische raadzaal van het Sneker stadhuis. Burgemeester Van Haersma Buma hangt hem de Stadssleutels om.

  De Prins bij de Installatie van Jeugdprins Ronald de Eerste.

  De Prins aanwezig in het Amicitia Theater om de Schipper van de Sneeker Pan, Jan v.d. Akker, te huldigen. Jan v.d. Akker was samen met zijn bemanning in de zomer doorvoor uitgeroepen tot de Kampioen van het SKS-Skûtsjesilen. Natuurlijk werd de Schipper ook in de Huishouding van de Prins opgenomen.

  De Prins bezoekt in zijn regeerperiode vele bejaardenhuizen en verpleegtehuizen. Natuurlijk staat ook het Sint Antonius Ziekenhuis op het programma.

  Tussendoor opent de Prins De Hofnar, de nieuwe, permanente Residentie van Carnavalsvereniging De Oeletoeters.

  De Prins werd ook uitgenodigd aanwezig te zijn in het programma In de Hoofdrol van Mies Bouwman. In de betreffende uitzending stond Hans Wiegel centraal. De vele contacten tussen Hans Wiegel en De Oeletoeters waren aanleiding ook de Prins met een zeer uitgebreid gevolg uit te nodigen voor dit populaire programma.

  Minder plezierig was het bezoek van de Prins aan De Spillebeentjes van Wijkvereniging De Lemmerweg. De Prins met zijn Gevolg werd vastgenageld aan de schandpaal, omdat de leden van de Spillebeentjes van mening waren dat de Prins (ook uit hun wijk !) hoogverraad had gepleegd door Stadsprins te worden en niet Markies van De Spillebeentjes. Alles was uiteraard ludiek bedoeld.

  Prinsengalerij in de optocht.

  Prinsenmedaille 1985:

  Ook Ed Nijpels wordt door Prins Hilbert de Eerste in de Huishouding opgenomen.

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  Prins Ries den Eerste was Prins in het seizoen 1986-1987. Ries Kruidenier was commandant van de vrijwillige brandweer en dat bleek wel tijdens het Prinsenbal in november 1986.

  Een speciale rookmachine en een nagebootste vuurhaard zorgden voor grote 'paniek' onder het publiek vlak voor het moment van onthulling. Al snel waren drie brandweermannen aanwezig om met brandblussers de zaak onder controle te krijgen en dat lukte. Het bleek het team Prins Ries den Eerste met Secondanten Johan Nijdam en Gerard Jansen te zijn dat de feestavond had gered. Een grote polonaise volgde om uiting te geven aan de ongekende feestvreugde na het blussen van de brand.

  Vorst Edward proclameert de elluf regels van de nieuwbakken Prins (foto boven). De dag daarna reikt de Prins het Eerstgeboorterecht uit (foto onder).

  Carnavalszaterdag 11.11 uur op het Centraal Station van Sneek. Alle Oeletoeters staan op perron 2. Het wachten is op de trein met daarin Prins Ries I en zijn gevolg. De trein blijkt leeg. De Prins komt even later in een bed aangereden; hij blijkt zich verslapen te hebben. Het programma is in de war geraakt, maar de stunt van het Leutgilde is snel in de hele stad bekend.

  Snel gaat het daarna naar het stadhuis van Sneek waar burgemeester Van Haersma Buma de Prins ontvangt.

  Daarna bovenop de olifant in de grote Carnavalsoptocht die traditioneel zaterdagmiddag door de binnenstad van Sneek (Drabbelterp) trekt.

  En 's avonds natuurlijk feestvieren, samen met een charmante Prinses in de polonaise...

  De Turftrappers uit Appelscha op bezoek bij De Oeletoeters in De Hofnar. Uiteraard Prins Ries den Eerste weer achter het spreekgestoelte. Inderdaad had deze Prins veelvuldig zijn woordje (voor de microfoon) klaar. (Foto onder).

  Aan alles komt een eind, zo ook aan de regeerperiode van deze Prins. Prins en Secondanten werden compleet uitgekleed op een tropisch plekje dat dit team zo verdiende na een seizoen hard werken. Maar het lachen verging hun nooit...

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  Na 11 maanden en 11 dagen ´detentie´ wordt Prins Gijsbertus door het Vorstendom op 7 november 1987 alsnog bij de Oeletoeters afgeleverd. Als bewaker ziet men Vorst Peer, Vorst Ries en Vorst Marinus.

  Prins Gijsbertus wijst nog even naar de rechter die hem voor 33 jaar achter de tralies wil hebben.

  Zo te zien was iedereen blij, met de Prins of met de Hofdame ?

  Sjonge, wat een mooie medaille is dat...

  Het nieuwe stel, Prins Gijsbertus met Secondant Gerard en Hofdame Saskia.

  Het bekend maken van de Proclamatie voor het Carnaval wat komen gaat, is een serieuze zaak.

  De ´Eerst geborene´ op de elfde van de elfde in 1987 wordt meteen benoemd tot Oeletoeter.

  Een Prins geeft veel weg tijdens zijn ambtsperiode.......

  Maar krijgt ook wel eens wat terug .........

  Prins Gijsbertus ontvangt de stadssleutel van Drabbelterp voor 4 dagen Carnaval.

  Dit stel heeft het toch maar geklaard en dat vergeten ze nooit meer; Drabbelterp, Carnaval november 1987 - februari 1988.

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  Toen Prins Auke eind 1990 uit een rol pepermunt te voorschijn kwam, hadden we nog niet in de gaten dat zijn regeerperiode wel iets langer zou duren dan verwacht. Halverwege het betreffende carnavalsseizoen brak namelijk de Golfoorlog uit en werden alle belangrijke carnavalsactiviteiten gestaakt. Om de Prins niet te kort te doen werd zijn Prinsschap daarom met een jaar verlengd.

  Prins Auke den Eerste met Secondant Johan Hoekstra en Secondant Evert van der Veen tonen zich aan het volk.

  De Proclamatie van de Prins wordt voorgelezen.

  Daar waren ze weer.........(een jaar later)

  Aankomst van Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Auke bij het stadhuis van Sneek. Met de Prinsenwagen, die voor deze alom bekende zeilmaker in de vorm van een naaimachine was gebouwd.

  Prins Auke samen met de Damesclub

  ... en dan die handjes de lucht in ......

  Een leuk fotootje tussendoor gemaakt tijdens het Concour ´d Ouwe Hoer in De Hofnar.

  Opschudding alom in het Duitse Wesel na het optreden van De Oeletoeters aldaar met het beruchte confettikanon. De Duitse kranten schreven er nog dagen over. Vier veegmachines van de gemeente Wesel moesten worden ingezet om de enorme hoeveelheden confetti uit de stad te verwijderen. De Oeletoeters zelf waren uiteraard voorbereid en hadden de paraplu meegenomen.

  De Prins en zijn eega Cis, samen met Imca Marina.

  Prins Auke en Secondant Johan tijdens de optocht in Sneek bovenop de Prinsenwagen...

  Tot slot, nogmaals de Prins met zijn Secondanten, die onverwacht, maar met alle plezier, twee jaar de scepter zwaaide over De Oeletoeters.

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  Een setje kleurrijke foto´s van Vorst Theo, uit zijn regeerperiode 1992-1993.

  Opkomst van Prins Theo de Eerste samen met zijn Hofdame en Secondant.

  Direct zwaait Prins Theo al de scepter over zijn volk. Zijn onderdanen kijken lachend toe. Het feest kan beginnen.

  Prins Theo toog daarop met zijn Secondant en Hofdame naar de Sporthal in Sneek om Rinke van der Meulen te onderscheiden.

  Enkele weken later is Prins Theo aanwezig bij de Nieuwjaarsreceptie van de Commissaris van de Koningin Hans Wiegel in Leeuwarden.

  Op de eerste dag van het Carnaval volgt uiteraard de ontvangst op het stadhuis, waar Prins Theo de Stadssleutels in ontvangst neemt. Geheel rechts op de foto de vader van de Prins, de roemruchte Pliessie Ruis.

  Gezellige tijden, samen met Henk Poiesz.

  Aan het eind van het carnavalsweekend met zijn allen Haringhappen in Residentie De Hofnar.

  Op bezoek bij de Amsterdamse carnavalsverenigingen. Waar Stadsprinses Sugar Lee Hooper uiteraard ook weer een optreden verzorgde.

  Bij praten met Prins Peer van de Federatie van Europese Narren.

  Laatste foto van Prins Theo de Eerste samen met zijn Janneke.

 • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
 • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]
 • Van Vorst Dick ontvingen we circa 30 foto´s om hieruit een selectie te maken voor de rubriek Vorsten in beeld.

  De eerste foto toont de opkomst van Prins Dick den Eerste en zijn Secondant en Hofdame vanuit een replica van de Noorderpoort. Deze replica, gebouwd door verschillende leden van De Oeletoeters had eerder gestaan in de Parkstraat, vanwege het bezoek van Koningin Beatrix aan Sneek.

  Bezoek aan Carnavalsvereniging Trammeland in Amsterdam. Uiteraard werden De Oeletoeters vervoerd met de tram van lijn 11. Onderstaande foto is gemaakt tijdens een tweede bezoek aan Amsterdam. Ook hier vroeg en kreeg Prins Dick de aandacht en werd samen met de aanwezige Amsterdammers het Friesche Volkslied gezongen.

  Weer in de buurt van Amsterdam. Nu op Schiphol, waar het Vorstendom Prins Dick opwacht na een reis naar Indonesië. Welkom Hoogheid !!

  Afscheidsreceptie van Hans Wiegel als Commissaris van de Koningin.

  Uitreiking van het Staatsieportret van Prins Dick aan Jikke Osinga, de toenmalige eigenaresse van de Stadsherberg bij de Waterpoort.

  Een stunt in het kader van de Gosse Klopstra Wissel Narre Prijs bedacht en uitgevoerd door de Senaat. Het ziekenhuis had plannen om van haar naam het woordje SINT te laten schrappen. Het mocht niet baten; het werd Antonius Ziekenhuis.

  Prins Dick wordt ontvangen door het gemeentebestuur op het stadhuis van Sneek en voert het woord, nadat hij de Stadssleutels van de stad Drabbelterp ontvangen heeft.

  De (drukbezochte) Receptie van de Prins in Residentie De Hofnar.

  De Damesclub maakt zich op voor de Carnavalsoptocht.

  Ook Prins Dick rijdt, samen met zijn Secondant en Hofdame, mee in de Carnavalsoptocht. Gezien het beroep van de Prins is dat uiteraard op een toepasselijk voertuig. Datzelfde thema zien we later ´s avonds ook terug op het gekostumeerde Carnavalsbal in de Residentie De Hofnar. (Foto onder).

  Dit was het team dat het tijdens het carnavalsseizoen 1993-1994 maakte. Volgens Prins Dick was het een prachtig jaar. Dikke Mik voor zijn Secondant en Hofdame en alle Oeletoeters die er een prachtig carnavalsjaar van maakten.

 • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
 • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]
 • Vorst Evert was in 1995 Prins. Dat was ook het jaar van het 22-jarig jubileum van De Oeletoeters. Op de eerste foto de opkomst van Prins Evert, de Jubileumprins.

  van links naar rechts: Auke, Johan, Evert, Hotse, Henk en Dick.

  Prins Evert met Sekondant Henk en Martijn die in 1995 Sekondant was van Jeugdprins Elroy.

  Prins Evert op de Prinsenwagen in de Carnavalsoptocht 1995.

  Nog een foto genomen tijdens de carnavalsoptocht.

  Even stiekum een foto uit een ander jaar: Bouwploeg De Noorderpoort in de personen van Eddy Venema en Evert van der Veen ontvangen van Prins Dick De Aggemabokaal.

  Prins Evert met zijn Sekondant Johan

  Concour d´Ouwe Hoer met Johan de Jong en Vorst Peer, die ze weer bruin bakt.

  In de bus naar één van de vele evenementen die dit trio (Johan, Henk en Evert) in het Jubileumjaar 1995 bezocht.

  Prins Evert riddert Klazien uut Zalk.

  Alweer de laatste foto: Prins Evert in zijn favoriete houding. Of had hij toch ook wel graag een biertje in de hand ?

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  Vorst Geert was Prins in het seizoen 1995-1996. Het gehele seizoen vonden vele activiteiten plaats. Bekijk de foto´s maar eens.

  Prins Geert de Eerste ontvangt de stadssleutels uit handen van burgemeester Siebold Hartkamp.

  Prins Geert de Eerste, samen met zijn Hofdame Roos, Secondant Dick, Vorst Theo en Vorst Hilbert, tijdens de uitreiking van het Eerstgeboorterecht aan Jesse Dijkstra in Idskenhuizen.

  Prins Geert met zijn gevolg aanwezig bij de Nieuwjaarsreceptie van Loek Hermans, op dat moment Commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân.

  Prins Geert met een brok in de keel op de Prinsenwagen tijdens de Carnavalsoptocht in Sneek.

  Uiteraard verzorgde het edele drietal ook de prijsuitreiking tijdens de Concour ´d Ouwe Hoer in de Residentie de Hofnar.

  Met een flinke delegatie van De Oeletoeters op bezoek bij de carnavalsvereniging De Trammelandjes in Amsterdam.

  Prins Geert de Eerste (nu eens ´in burger´) en zijn egaa op het moment dat Sint Nicolaas en zijn Pietermannen familie De Rijke bezoekt in de C1000.

  Prins Geert de Eerste, nu weer in vol ornaat, bezoekt het traditionele Skûtsjesilersbal in Sneek.

  Prins Geert de Eerste nog eens met zijn Hofdame Roos en Secondant Dick.

  • Terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
  • Terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  Van Vorst Joop ontvingen wij foto´s uit verschillende carnavalsjaren. De eerste foto toont het eerste optreden in de carnavalsoptocht van 1978. Samen als Marsmannetjes door Drabbelterp trekken, Mieke en Joop met dochters Saskia en Ingrid.

  Een jaar daarvoor werd Vorst Joop al met Mieke gesignaleerd in De Wilgledam, waar ze samen voor het eerst carnaval vierden.

  In 1995 zit Vorst Joop al enige jaren bij de Raad van Elf en wordt hij uitgenodigd de nieuwe alcoholvrije beerenburg te proeven...

  Het is inmiddels 1997. Joop zit in de Senaat en zij doen een balletdans bij het café van Sugar Lee Hooper in Scheveningen. Dit naar aanleiding van een optreden in de Playbackshow (1997).

  En dan begint in 1998 het ´echte´ werk. Joop wordt verkozen tot Prins en proclameert de 11 regeerpunten in De Hofnar. Alles onder het motto: ´Ga niet voor Carnaval op de loop, probeer een polonaise met Prins Joop´.

  In 1999 wordt Prins Joop door de burgemeester in het stadhuis ontvangen en krijgt hij voor 4 dagen de stadssleutel van Drabbelterp in handen.

  Daarna wordt een bezoek gebracht aan de Commissaris van de Koningin Ed Nijpels, die vanaf dat moment Hans Wiegel opvolgt.

  Vorst Joop samen met Hofdame Jolanda en Secondant Folkert bovenop de Prinsenwagen in ´zijn´ carnavalsoptocht in 1999.

  Een dag later als Leger des Heils optreden in de Playbackshow samen met de Damesclub.

  En dan ook nog de uitreiking aan Tante Zus van de eigengemaakte CD met Wiltsje fan Peazens. De CD droeg de naam ´Mut de Patat der al in´ met muziek van Wiltsje en als koor De Raad van Elf met Prins Joop en Gevolg. Niet moeilijk voor te stellen dat er maar liefst 220 cd´s van werden verkocht.

  De laatste foto toont de Abdicatie van Prins Joop in november 1999, onder het motto ´Mut de Patat er nou uut´. Zo´n jaar is (te) snel voorbij....

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  De fotoserie van Vorst Gerard de Tweede begint met het ´gouden´ trio dat in 2003 de Carnavalskar trok. Prins Gerard de Tweede met zijn secondanten Evert Wiggeman (links) en Theo Woudstra (rechts).

  Onthulling in De Hofnar. Secondant Evert en de bijna-Prins met secondanten-steek op.

  Voorlezen van de Proclamatie. Secondant Theo direct al in zijn rol.

  Op het Muziekfestival voor gehandicapten loopt Prins Gerard de Tweede heel trots voorop met Wereldkampioen Marsparade Advendo.

  Onder: Pyama-party bij de Damesclub. Dat was echt lache...

  Piet Paulusma en SBS-6 met hun weerpraatje in de Residentie De Hofnar, na de onthulling van de zinloos-geweld-tegel.

  Ontvangst op het stadhuis van Sneek met een toespraak van burgemeester Hartkamp. Vooraan op de foto Jeugdprins Jelmar Bosma, secondant Jorn Bosma en page Marije Bosma.

  Op de Prinsenwagen kijkend naar de langskomende optocht.

  Vrouwen, kinderen en kennissen als Pipo de Clown met gevolg én een prachtige Pipo-wagen.

  Met vrouw Ria als meneer en mevrouw De Bok op de Film- en Videoavond georganiseerd door De Slagers. Zoon Sander als Harry Potter.

  Eind september !!! Ontvangst van de ambassadeurs van de FECC (Foundation European Carnival Cities) uit Malta, Roemenië, Tunesië, Bulgarije, Kroatië en Duitsland bij Weduwe Joustra.

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  Ook van Vorst Henk is een mooie fotocollage ontvangen. Uiteraard laat de eerste foto de opkomst van Prins Henk, zijn Hofdame Froukje en zijn Sekondant Johan zien tijdens het Prinsenbal.

  De onderscheiding van Prins Henk inclusief het wapen van Sneek

  Prins Henk ontmoet burgemeester Brok van Sneek.

  Prins Henk, aanwezig tijdens het Prinsentreffen in Nijmegen, biedt Prins Gerard de Eerste van Nijmegen 11 flessen Beerenburg van Weduwe Joustra aan.

  Prins Henk houdt, tijdens datzelfde Prinsentreffen in Nijmegen, een toespraak ten overstaan van vele Prinsen uit heel Nederland en andere hoogwaardigheidsbekleders.

  Zuivelman Prins Henk nu eens voor de verandering een koe aan het melken. Deze geslaagde stunt werd georganiseerd door de Damesclub.

  Prins Henk brengt een bezoek aan het verzorgingscentrum De Ielânen in Sneek. Wat een blijde gezichten door de komst van de Prins met zijn gevolg.

  Weerman Piet Paulusma wordt opgenomen in de Huishouding van de Prins.

  TV-Fryslân thuis bij de Prins op bezoek om TV-opnamen te maken.

  Rimmer van der Velde (voorzitter van SC Heerenveen) wordt onderscheiden door de Prins.

  Prins Henk ontmoet tijdens het Gehandicaptenfestival Koos Alberts, die aldaar ook een optreden verzorgde.

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]

  Voor het Carnavalsjaar 2005 werd Theo Woudstra verkozen tot Prins Theo den Tweede. Samen met zijn Sekondanten Hieko Seinen en Evert Wiggeman en natuurlijk zijn steun en toeverlaat Anja maakte hij er een prachtig carnavalsseizoen van. Onderstaand de foto's die Vorst Theo voor deze rubriek heeft uitgezocht.

  Natuurlijk begon het jaar met de Nieuwjaarsreceptie van de Commissaris van de Koningin Ed Nijpels. Aldaar trof Prins Theo de Friese Gedeputeerde Anita Andriessen.

  De Damesclub kwam zoals gebruikelijk met een mooie stunt op de proppen. De Prins moest samen met de Dames het Groatzaan leeg vissen.

  Natuurlijk was de Prins present bij het feest van Wijkvereniging Sperkhem-Tuindorp.

  ... en bij het Sinterklaasfeest van de Vorsten. Prins Theo den Tweede had in 2005 heel wat ceremoniële activiteiten. Maar gelukkig kon hij ook nog tijd vrijmaken om mee te doen aan het vermaarde Concour 'd Ouwe Oer in Residentie De Hofnar.

  Ook waren er in 2005 talrijke bezoeken aan bevriende carnavalsverenigingen. Onderstaande foto van Prins en egaa is gemaakt tijdens het zogenaamde uittreden naar Weesp.

  Maar één van de hoogtepunten was toch wel het grote Carnavalsbal in De Hofnar, waar de Prins oude bekenden trof die speciaal waren overgekomen uit het bejaardentehuis, Carnavalsvereniging De Broze Bonken. Waarvan de leden achteraf toch wat minder stram en stroef bleken dan eerst verondersteld.

  Het was in 2005 met deze Prins en zijn Sekondanten een jaar met vele activiteiten, mooie ontmoetingen en prachtige carnavalsfeesten.

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]