Ook van Vorst Adrianus ontvingen wij foto´s uit zijn regeerperiode. Hij was na Prins Peer en Prins Oele de derde Prins van de Oeletoeters en regeerde over Drabbelterp tijdens het Carnaval 1978. In het Oeletoeter-fotoarchief vonden we ook nog enkele foto´s uit die tijd, die we hier ook plaatsen. Allereerst enkele foto´s van de opkomst van Prins Adrianus en zijn Secondanten.

Natuurlijk ontmoette Prins Adrianus in zijn carnavalsjaar vele andere carnavalsgasten... en die wilden allemaal met hem (en zijn Secondanten) op de foto.

Gelukkig kon ook Prins Adrianus het Eerstgeboorterecht op de ellufde van de ellufde uitreiken. En dat nog wel in zijn eigen vertrouwde omgeving.

Ook Ciska Peters kwam langs bij De Oeletoeters. Vanzelfsprekend werd zij opgenomen in de Huishouding van Prins Adrianus de Eerste.

Boven: Vorst Adrianus samen met Vorst Henk, Grootvorst Oele en Vorst Peer op de foto tijdens het carnavalsfeest in Amicitia aan de Leeuwenburg in Sneek. Onder: alweer de laatste foto: Prins Adrianus met zijn scepter.

  • Terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld,[/pagelink]
  • Terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]