Ook van Vorst Henk is een mooie fotocollage ontvangen. Uiteraard laat de eerste foto de opkomst van Prins Henk, zijn Hofdame Froukje en zijn Sekondant Johan zien tijdens het Prinsenbal.

De onderscheiding van Prins Henk inclusief het wapen van Sneek

Prins Henk ontmoet burgemeester Brok van Sneek.

Prins Henk, aanwezig tijdens het Prinsentreffen in Nijmegen, biedt Prins Gerard de Eerste van Nijmegen 11 flessen Beerenburg van Weduwe Joustra aan.

Prins Henk houdt, tijdens datzelfde Prinsentreffen in Nijmegen, een toespraak ten overstaan van vele Prinsen uit heel Nederland en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Zuivelman Prins Henk nu eens voor de verandering een koe aan het melken. Deze geslaagde stunt werd georganiseerd door de Damesclub.

Prins Henk brengt een bezoek aan het verzorgingscentrum De Ielânen in Sneek. Wat een blijde gezichten door de komst van de Prins met zijn gevolg.

Weerman Piet Paulusma wordt opgenomen in de Huishouding van de Prins.

TV-Fryslân thuis bij de Prins op bezoek om TV-opnamen te maken.

Rimmer van der Velde (voorzitter van SC Heerenveen) wordt onderscheiden door de Prins.

Prins Henk ontmoet tijdens het Gehandicaptenfestival Koos Alberts, die aldaar ook een optreden verzorgde.

  • terug naar [pagelink]Carvar3,33 jaar Vorsten in beeld[/pagelink]
  • terug naar het [pagelink]Wie1,hoofdmenu,[/pagelink]