Gwen Hulzink werd op de ellufde van de ellufde 2016 als eerste geboren in Sneek en maakte om die reden aanspraak op het Eerstgeboorterecht. Haar papa en mama wonen in Sneek. Afgelopen week toog Prins Hendrik de Tweede met zijn Gevolg en het Bestuur van De Oeletoeters naar huize Hulzink-Van der Kooij om Gwen het Eerstgeboorterecht te overhandigen. Naast de mooie oorkonde ontving Gwen van de Prins ook nog een spaarbankboekje met 5500 centen erop als startsaldo. Ook werd de nieuwe wereldburger opgenomen in de Huisorde van Zijne Doorluchtige Hoogheid. Het Eerstgeboorterecht werd vorig jaar uitgereikt aan Cas Draaijer uit Bolsward. Alle eerstgeborenen ontvangen jaarlijks een felicitatie van de Oeletoeters. Een overzicht van de andere eerstgeborenen op de 11e van de 11de:

 • 1975 Tjitske van Veen Oosthem
 • 1976 Kees Klarenbeek Harlingen
 • 1978 Jos Hiemstra Sneek
 • 1979 Michel Kamstra Sneek
 • 1980 Monique Nota Sneek
 • 1981 Michiel Schoot Sneek
 • 1982 Folkert Hoogkamp Snikzwaag
 • 1983 Elske Brandsma Blauwhuis
 • 1985 Haye Boersma Bolsward
 • 1986 Rianne Nicolai Goes
 • 1987 Arjan van Putten Kubaard
 • 1992 Aron Dijkstra Sneek
 • 1993 Bertus Corbil Sneek
 • 1994 Laura Knoors Sneek
 • 1995 Jesse Dijkstra Idskenhuizen
 • 1997 Jildo Hilarides Harlingen
 • 1998 Iris Sluyter Sneek
 • 1999 Julia van der Meulen Sneek
 • 2000 Manon Hagewoud Bolsward
 • 2001 Patrick Schep Workum
 • 2002 Kayleigh de Wit Joure
 • 2003 Lars Janssen Geldermalsen
 • 2004 Mila Gerritsma Bolsward
 • 2005 Nikki Sieperda Burgwerd
 • 2007 Levi Tip Bant
 • 2008 Kate en Tessa Veldstra Sneek
 • 2009 Danni de Graaf Oudemirdum
 • 2010 Annelieke Elise Huistra Sibrandabuorren
 • 2011 Jitse Jan de Boer Workum
 • 2013 Daniël Wessel Hiemstra
 • 2014 Elbrich de Beer uit Sneek
 • 2015 Cas Draaijer uit Bolsward
 • 2016 Gwen Hulzink uit Sneek

Op de foto's: Gwen met haar ouders en de Prins met Gevolg. Voor meer foto's ga naar onze fotowebsite.