Wanneer je de geschiedenisboekjes van de Oeletoeters doorbladert, kom je veel namen, heel veel namen tegen van mensen die meegeholpen hebben de vereniging te maken zoals die nu is. Alle namen noemen kan niet, maar tenminste één naam moet hier vermeld worden: Eddy Mensink. In 1973 was hij mede-oprichter van De Oeletoeters en in de jaren die daarop volgden (en dat zijn er nu meer dan 33) bekleedde hij, voor korte of langere tijd, binnen de vereniging oneindig veel functies. Zo was hij secretaris van de vereniging, bestuursvoorzitter, President van de Raad van Elf, Prins, Vorst, voorzitter van de Optochtcommissie, archivaris, voorzitter van de Kledingcommissie, PR-man, Chef de Protocol en nu is hij Ceremoniemeester én opnieuw bestuursvoorzitter. Met recht drager van Het Grootkruis in de Orde der Gouden Oeletoeter.