Op zaterdag 25 februari werd, op het stadhuis van Sneek, voor de 30e keer de Aggemabokaal uitgereikt. Deze bokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een groep van personen die het afgelopen jaar een positieve bijdrage hebben geleverd aan de gemeenschap. De commissie Ludieke Stadsonderscheiding heeft de bokaal in 2017 toegekend aan de initiatiefnemers en de KWF-commissie van SamenLoop voor Hoop. Op 24 en 25 september 2016 werd 24 uur achtereen een marathonloop gehouden op het Veemarktterrein van Sneek. De opbrengst van deze loop bedroeg € 200.000 en was bestemd voor het KWF. 

De winnaars van voorgaande jaren op een rij:

  • 1987 Burgemeester Van Haersma Buma
  • 1988 De Yvanhoe Club Sneek
  • 1989 Kroon en Van der Meulen / Fibrosekinderen op Kamp
  • 1990 Sneek Ahoy
  • 1991 Geen winnaars ivm Golfoorlog
  • 1992 Zeeverkennersgroep Tibrag Sneek
  • 1993 Koninklijke Ned. Vereniging EHBO
  • 1994 Bouwploeg van de Noorderpoort
  • 1995 Vereniging Fit Door Sport
  • 1996 Dicky van der Werf
  • 1997 Cor Nauta
  • 1998 Stichting Muziekfederatie Friesland
  • 1999 Stichting Sneker Sportgala
  • 2000 Vrijwilligers Warme maaltijdvoorziening De Poort
  • 2001 Coen Dijkstra
  • 2002 Bestuur en vrijwilligers Modelspoormuseum Sneek
  • 2003 Stichting Oud Sneek
  • 2004 Thierry Kamminga
  • 2005 Medewerkers Hulp aan Roemenië
  • 2006 Henk van der Winden
  • 2007 Vrijwilligers Antonius Ziekenhuis
  • 2008 Matthie Silvius-Van der Linden
  • 2009 Stichting Dierenambulance De meren ZuidWest Friesland
  • 2010 Vereniging Historisch Sneek
  • 2011 Vrijwilligers VV Sneek Wit Zwart
  • 2012 Blauhuster Dakkapel
  • 2013 Stichting De Sneker Pan
  • 2014 Stichting Leergeld Sneek e.o.
  • 2015 Teater Snits en het komitee Bonte-Sneeker-Avonden
  • 2016 Stichting Duurzaam Vervoer Sneek bekend van de shuttle-bussen.

In 1988 wordt de Aggema Bokaal door De Yvanhoe Club uit Sneek gewonnen. Op de foto overhandigt Cees Hordijk van de Commissie Ludieke Stadsonderscheiding de Aggema Bokaal aan Peter van der Meeren van de Yvanhoe Club. De uitreiking vond toen nog plaats in De Hofnar. Na dat jaar werd dit bijzondere gebeuren een officieel onderdeel van de ontvangst van de Prins op het Sneker stadhuis.