De Carnavalsoptocht die één keer per jaar door Drabbelterp (Sneek) trekt is een echte publiekstrekker. Duizenden Snekers en andere carnavalsvierders uit de wijde omtrek hebben al ver voor de start van de optocht een plekje gevonden om niets van de kilometerslange optocht te missen. In een meer dan twee uur durende parade trekken meer dan 40 wagens en andere groepen door de stad. Vanaf de wagens wordt het publiek royaal getrakteerd op snoep en andere versnaperingen, sinaasappels, feestartikelen en allerlei andere snuisterijen.

Vast onderdeel van de optocht is het immense confettikanon, dat gedurende de twee uur durende optocht miljoenen snippers over de stad verspreid. Vele toeschouwers nemen, ook als het stralend weer is, speciaal voor het kanon hun paraplu mee, maar niemand ontkomt aan de salvo´s confetti. Het kanon is in Sneek erg populair. Maar ook daarbuiten hebben De Oeletoeters hun kanon meermalen laten meerijden in een optocht. Een dagblad in Wesel (Duitsland) schreef onlangs: Die Höllander aus Sneek verwandelten die Straßen in ein weißes Konfetti-Meer. Drei Wagen von der Stadtreinigung fuhren gleich hinterher (De Snekers veranderden de straten in een witte zee van confetti. De stadsreiniging reed met drie wagens achter het kanon aan om de stad weer schoon te krijgen).

Het publiek vindt het kanon dus prachtig, maar niet alle middenstanders zijn te spreken over de lading confetti die op hun waar neerdaalt. De Oeletoeters hebben daarom een deal met de winkeliers gemaakt: het kanon blijft onderdeel van de optocht, maar we spuiten met mate in de winkelstraten en helpen mee tijdens de zogenaamde Himmeldei de stad weer schoon te maken.

 

 

PROTOCOL CARNAVALSOPTOCHTEN

SNEEK

 

INHOUDSOPGAVE

 1. Inleiding
 2. Reglement van deelname

   2.1 Carnavaleske voorstelling

   2.2 Afmetingen

   2.3 Veiligheid en aansprakelijkheid

   2.4 Reclamekaravaan

   2.5 Startnummer

   2.6 Route

 1. Regels betreffende de optocht
 2. Jury/Publieksjury.
 3. Prijzengeld
 4. Aanmeldingen
 5. Contactadres

Rev. 2 Blz. 2 NOOT 7.

Rev. 3 Blz. 3 art. 2.3 EHBO

Rev. 4 Blz. 2 NOOT 2 Blz. 3 art. 2.3 EHBO + Verkeersregelaars+art. 7 Contactadres+Bijlage verkeersregelaars

 1. INLEIDING

Elk jaar wordt er door CV De Oeletoeters een carnavalsoptocht georganiseerd op de

zaterdagmiddag van de carnavalsviering.

Voor een correct verloop is dit protocol opgesteld.

Lees dit protocol goed voordat er begonnen wordt met het werken aan uw carnavaleske voorstelling.

De optochtcommissie wenst iedereen veel plezier tijdens het maken van uw

Praalwagen dan wel Groep voor, tijdens en op het feest na de optocht.

 

 1. REGLEMENT VAN DEELNAME

Voorstellingen vallen in de volgende categorieën:

 1. Individueel of Tweetal
 2. Groep van meer dan 2 personen
 3. Praalwagen
 4. Jeugd tot 18 jaar (bij voorkeur onder begeleiding van volwassenen)

 

2.1 CARNAVALESKE VOORSTELLING

De voorstelling welke door de deelnemer(s) wordt uitgebeeld dient een duidelijk carnavalesk karakter te dragen. De voorstelling mag geen merk of naamreclame bevatten van bedrijven of instellingen. Bestaande aanwezige merk- en type aanduidingen van het ,al dan niet, trekkende voertuig behoeven niet te worden verwijderd. Het trekkende voertuig moet schoon zijn en zo mogelijk ook betrokken worden bij de aankleding van de wagen.

 

2.2 AFMETINGEN

Wagens en combinaties van voertuigen dienen binnen volgende afmetingen te blijven.

 

Lengte trekkend voertuig 5 meter

Lengte van de wagen/voorstelling 10 meter

Breedte 2,5 meter

Doorrijhoogte 3,85 meter.

Vrije ruimte 0,3 meter is de minimale afstand tussen wegdek en onderkant voertuig i.v.m. de op- en afritten in de route.

 

Het trekkende voertuig in redelijke verhouding tot de Praalwagen. Met het oog op de veiligheid en presentatie tijdens de optocht verdient dit punt aandacht.

Van de wagens/combinaties wordt verwacht dat zij alle bochten kunnen nemen, zonder te hoeven steken.

De bestuurders van voertuigen worden geacht geen deel uit te maken van de groep.

2.3 VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

De constructie van wagens en combinaties van voertuigen moeten altijd voor

deelnemers en het publiek veilig zijn.

BELANGRIJK: Aanwijzingen door Politie, Handhaving, Verkeersregelaars en optochtcommissie dienen altijd opgevolgd te worden.

NOOT 1: Het is niet toegestaan snoep en of andere harde voorwerpen vanaf de wagens in/naar het publiek te gooien. Begeleiders mogen naast de wagens snoep etc uitdelen aan het publiek.

NOOT 2: Confetti spuiten, dan wel strooien is niet toegestaan. Het confettikanon “Spuit Elluf” van CV De Oeletoeters is aangepast voor een ander middel.

NOOT 3: Vuurwerk of open vuur is niet toegestaan in de optocht. Voorzichtigheid met benzine en hete uitlaten van aggregaten is geboden. Aggregaten en tanks vastzetten.

NOOT 4: Bestuurders van motorvoertuigen mogen tijdens de optocht geen gebruik maken van alcoholische dranken, dit geldt ook voor de overige deelnemers.

CV De Oeletoeters is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden ontstaan tijdens deelname aan de optocht.

NOOT 5: Alle voertuigen dienen WA verzekerd te zijn.

NOOT 6: Kleuters en Peuters zijn niet toegestaan op de wagens/voorstellingen, tenzij er een vrij beschikbare volwassene als begeleider aanwezig is. Oponthoud door sanitaire stops voor minderjarigen is niet acceptabel.

NOOT 7: Op omgebouwde caravanonderstellen mogen geen personen vervoerd worden.

BELANGRIJK: In overleg met Politie, Handhaving en Gemeente SWF worden aantallen van begeleidende Politieagenten, Handhavers en Verkeersregelaars(VR) * en rood-witte afzethekken v.z.v. Bord C1 (AZH C1) (afroepen bij team BTO Mevr. H. Ludema T: 0515 489157 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) bepaald. De posten waar deze geplaatst worden zijn als volgt vastgelegd: Rotonde Kanaalstraat/Van Giffenstraat 2 VR + 1 AZH C1, Kanaalstraat/Stationsstraat 1 VR + 1 AZH C1, Singel/Hoogend 2 VR + 1 AZH C1, Grootzand/Oude Koemarkt 2VR + 1 AZH C1 (combi met voorgaande)  Hoek Singel/Kleinzand 1 VR + 3 dranghekken, Kleinzand/Jousterkade 2 VR + 1 AZH C1

A.u.b. GOEDE NOTA: Politie en Handhaving houden zich bezig met hun core-business en kunnen via de Algemeen Voorzitter opgeroepen worden in geval van incidenten of calamiteiten.

*) Minimaal 6 Verkeersregelaars in het bezit van de Instructieverklaring zullen worden ingezet volgens schema (bijlage), zo nodig i.o.m. de politie: Hr. S. Talsma/J. Bruinsma T: 0900 8844.

Actie: Optochtcommissie, die tevens zorgt voor goedgekeurde hesjes en CVO-hesjes.

EHBO: Tijdens de optocht is EHBO aanwezig; op even jaren het Rode Kruis (Hr.J. Bootsma Mob.: 06 27446723)  op oneven jaren de EHBO (Hr. R. Kortwijk Mob. 06 22588782) Actie: Optochtcommissie. Bezetting: 1 Bus met hulpverlener (HV) op Martiniplein, idem op Schaapmarktplein, 2 HV op fiets in de optocht, 2 meelopende HV vooraan in de optocht, 2 meelopende HV midden in de optocht en 2-3 HV-posten langs de route, allen zijn bereikbaar per mobilofoon.

 

2.4 RECLAME in de optocht.

Opgeven bij de Optochtcommissie (zie Art. 7).

2.5 STARTNUMMERS

Het startnummer wordt aan de deelnemers aan de optocht door de optochtcommissie handmatig verstrekt.

Deze startnummers dienen op een duidelijk zichtbare plaats, zowel voor- als achterop, aan de voorstelling bevestigd te worden. Dit geldt voor de deelnemers in elke categorie.

Het thema en/of de naam van de deelnemende groep moet duidelijk zichtbaar zijn

aangebracht.

Om uw prijs in ontvangst te kunnen nemen, is het belangrijk dat u bij de prijsuitreiking in de residentie De Hofnar aanwezig bent. Tot 1 uur na de prijsuitreiking kunt u op vertoon van uw startnummer uw prijs ophalen, daarna vervalt het recht op uitkering van dit geld, tenzij anders is afgesproken met de optochtcommissie.

Prijzengeld wordt binnen 2 weken na de optocht aan u overgemaakt.

OPMERKING: De optochtcommissie kan op basis van de carnavaleske en/of technische kwaliteit van de voorstelling, tot aanvang van de optocht bepalen deelnemers uit te sluiten of geen prijzengeld uit te keren. Bij calamiteiten of misdragingen tijdens de optocht, kan zij soortgelijke beslissingen nemen.

 

2.6 DE ROUTE VAN DE OPTOCHT

Van Giffenstraat, Almastraat, Stationsstraat, Martiniplein, Oude Koemarkt, Hoogend, Singel, Kleinzand, Jousterkade, Oosterdijk, Wijde Burgstraat, Nauwe Burgstraat, Schaapmarktplein, Grootzand, Oude Koemarkt, Oud Kerkhof, Marktstraat, Leeuwenburg, Schaapmarktplein, Nauwe Burgstraat, Kruizebroederstraat, Wijde Noorderhorne, Parkstraat, ontbinding …….Bolswarderweg, Oude Dijk.

De chauffeurs van de wagens van de Carnavalsvereniging brengen hun wagens op de vooraf afgesproken plaats. Regelen door: Vorst Theo I. Daarna komt men zo snel mogelijk naar De HOFNAR.

 1. REGELS MET BETREKKING TOT DE ZATERDAG-OPTOCHT
 2. De optocht start om 14.00 uur precies.
 3. De deelnemers dienen met hun voorstelling uiterlijk 13:45 aanwezig te zijn.
 4. Opstellen vanaf 13:00 uur op de Almastraat.
 5. De wagens naderen via de Kanaalstraat/Van Giffenstraat.
 6. De startnummers staan aan de rechterzijde van de weg, in rijrichting, op de weg geschreven.
 7. Tijdens het opstellen, trekken en ontbinden van de optocht dient u zich te voegen naar de orders van de optochtcommissie, verkeersregelaars en de politie.

LET OP: Streefafstand tussen wagens/voorstellingen tijdens de optocht: Minimaal 5 meter, maximaal 15 meter, rekening houdend met uitvoeringen door muziekkorpsen/loopgroepen/individuen.

NOOT: Voor groepen c.q. wagens, is het verplicht dat er minimaal 2 personen van tenminste 18 jaar, met een door CVO beschikbaar gesteld geel hesje, meeloopt voor toezicht op een veilig verloop.

 1. De ontbinding van de optocht zal plaatsvinden op de Parkstraat/Bolswarderweg.
 2. De prijsuitreiking voor alle categorieën zal plaatsvinden in De Hofnar vanaf 17:00 uur (zie Art. 7).

 

4: JURY

De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende plaatsen langs de route.

Er is een onafhankelijke jury/publieksjury (= publiek, dat stemt via Facebook of SMS). Beroep en/of bezwaar tegen de juryuitslag is niet mogelijk.

De jury betrekt in de beoordeling o.a. de volgende punten:

- De humor.

- Het carnavaleske, de actualiteit en originaliteit.

- De compositie.

- Uitstraling door grime, decor, kostuums, muziek etc.

- De regie, de opstelling en het samenspel binnen de groepen.

Als de deelnemer of groep een act uitvoert dan bij voorkeur in voorwaartse richting. Een

deelnemer of groep herhaalt de act pas als de ontstane ruimte is gedicht.

Alle deelnemers en de uitbeelding van de voorstelling vermelden bij inschrijving t.b.v. de juryleden.

De startvolgorde is de nummervolgorde in de optocht.

 

Punten zullen gegeven worden in hele punten.

Bij gelijk aantal punten zullen de juryleden elk onafhankelijk van elkaar en anoniem hun

beste in de categorie aanwijzen.

De beoordeling vindt plaats op basis van de waarneming voor en tijdens de optocht. Dit zal op

verschillende punten gebeuren, inclusief de opstellokatie.

Iedere deelnemer heeft een eigen startnummer corresponderend met de startnummers op de

jury lijsten.

De jury bepaalt de prijswinnaars in de 4 categorieën.

Daarnaast zijn er nog 4 bokalen te winnen.

## De Vuist, voor de beste bewegende/draa iende Praalwagen.

## Wisselprijs Sneker Zakenlieden voor beste Carnavaleske Reclamewagen

## Wisselbokaal Vorst Peer I voor beste Praalwagen of Creatie.

## Publieksprijs CV De Oeletoeters

Na een bokaal 3x te hebben gewonnen mag men deze houden.

 

 1. PRIJZENGELD .

Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door CV De Oeletoeters en haar diverse sponsoren.

 

Prijs

A. Individueel-tweetal

B. Groepen

 

C. Praalwagens

D. Jeugd, tot 18 jr.

1e

50,=

100,=

100,=

50,=

2e

30,=

75,=

75,=

30,=

3e

20,=

50,=

50,=

20,=

 

Het bedrag zal z.s.m. op het rekeningnummer van de prijswinnaar overgemaakt worden.

 

 1. AANMELDING voor de OPTOCHT

Aanmeldingsformulier is in te vullen op www.oeletoeters.nl onder kopje Optocht.

De startlijst is ook online in te zien, via www.oeletoeters.nl

 

 1. CONTACT ADRESSEN

Carnavalsvereniging de Oeletoeters, secretariaat E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Optochtcommissie: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (waarnemer)

Residentie De Hofnar, ’t Convenant, Oude Dijk 15, Ingang via Worp Tjaardastraat.

Optochtcommisie: HH. E. Wiggeman 06 515 698 13/S. v.d. Werf 06 250 066 03

 

Auteur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Een uittreksel van dit Optochtprotocol wordt overhandigd aan Deelnemers en Chauffeurs.

Bijlage: Schema Verkeersregelaars.