Binnen CV de Oeletoeters zijn verschillende groepen aktief. Hieronder vindt u een zo compleet mogelijke presentatie van deze groepen:

 

 

Het bestuur

Het bestuur van CV de Oeletoeters, bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter                         : Ubbo de Boer

Penningmeester             : Pieter Kamminga

Secretaris                          : Rixt de Boer

Algemeen bestuurslid   : Hetty Visser

Voorzitter R.v.E.              : Sikko van der Werf

 

 

Het Vorstendom:

 

 

 

 

De Damesclub:

 

Eén van de oudste groepen van CV de Oeletoeters is toch wel de damesclub, en dan bedoel ik niet de leeftijd van de dames, maar de leeftijd van de groep.

De damesclub bestaat op dit moment uit de volgende dames:

Lenie Bones, Trijnie Bruinsma, Uilkje Cnossen, Bertha Cnossen-Sterk, Brenda de Boer, Hinke de Boer, Mieke de Jong, Rinske Koenen, Marion Kroon, Sietske Lok, Jannie Lootsma, Janneke Ruis, Jelly Seinen, Wietske Feenstra en Hetty Visser.

De Raad van Elf

De altijd actieve Raad van Elf bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Van links naar rechts op onderstaande foto: Alex de Boer, Thierry Batstra, Martijn Postma, Leroy van der Zwaag, Pieter Kamminga, Sikko van der Werf ( President), Ubbo de Boer, Johan Feenstra, Sjors Elsinga, Wietze Langius en Jan Douwe Gorter.

Op de foto ontbreekt reservelid Evert Wiggeman.

 

 

De Jeugd en Aktiviteitencommissie

Deze commissie houdt zich bezig met, uiteraard, de Jeugd van CV de Oeletoeters en is verantwoordelijk voor het organiseren van diverse activiteiten binnen en buiten de vereniging.

Deze enthousiaste commissie bestaat op dit moment uit de volgende personen: Margriet Balk, Rinske Koenen, Tineke Luimstra, Valérie Luimstra, Martijn Postma en Martijn Seinen.

De barcommissie

 

 

De commissie Aggemabokaal