Het verenigingsblad  van CV de Oeletoeters : "Polonaise" werd in 1982 opgezet door Jan Blok, Johan Hoekstra, Saskia Zandstra, Klara Dijkstra, Dirk Potma en Evert van der Veen.

Het blad Polonaise verschijnt 4 keer per jaar. Het blad verschijnt in elk carnavalsseizoen op de volgende tijdstippen: vóór de opkomst van de nieuwe Prins , vóór de Kerst, vlak vóór het carnavalsweekend en bij de afsluiting van het seizoen. Polonaise wordt verspreid onder de leden van de vereniging.  Dankzij de adverteerders in de Polonaise, kunnen wij dit blad blijven uitgeven.

De aktieve redactie bestaat uit Theo en Rinske Koenen. Theo en Rinske vinden het altijd fijn om bijdragen te ontvangen voor de Polonaise. Wel  behoudt de redactie van de Polonaise zich het recht voor om bijdragen niet te plaatsen, te wijzigen of in te korten.

U kunt uw bijdragen sturen naar:  secretariaat@oeletoeters.nl

 

De uiterste inleverdata voor kopij (stukjes) voor de Polonaise van het seizoen 2023-2024 zijn:

10-10-2023

3-12-2023

20-1-2024

12-3-2024

 

Hieronder kunt u een aantal uitgaven van de Polonaise downloaden:

 

 

 

2023 Polonaise Oktober
PDF – 1,3 MB 69 downloads
Polonaise April 2022
PDF – 2,9 MB 36 downloads
Polonaise November 2022
PDF – 1,4 MB 28 downloads
Polonaise December 2022
PDF – 1,6 MB 28 downloads
Polonaise Februari 2023
PDF – 1,6 MB 32 downloads
Polonaise Maart 2023
PDF – 1,8 MB 32 downloads

 

 

Ons verenigingsblad Polonaise, kan niet zonder onze adverteerders.

Onze adverteerders steunen onze vereniging, steunt ú onze adverteerders ?